Skalkový plot

Skalkový plot je vertikálna zeleň, ktorú je možné použiť v rôznych situáciach, ako oplotenie, pohľadovú bariéru v rámci pozemku alebo architektonický prvok.

Je to riešenie, ktoré zväčšuje objem zelene v životnom priestore bez toho, aby sa zmenšila plocha pre pobyt – spevnené plochy a trávnik. Logické je použitie na menších pozemkoch, napr. v radovej zástavbe, ale aj v mnohých ďaľších situáciach.

Skalkový plot je možné zrealizovať ako jednostranný alebo obojstranný. Je možné kombinovať skalkový plot s pohľadovým betónom alebo dreveným obkladom. Dá sa použiť aj ako krásny oporný múr. Riešenie je dlhodobo vyskúšané v našich podmienkach, najstarší plot sme zrealizovali v roku 2011. Do zvislých špár medzi kameňmi posledný rok už sadíme rastliny, takže stĺpy sú zakryté.

Návrat hore